Färre brott och större trygghet. Vi är på väg åt rätt håll.

Fler poliser. Större trygghet.

Landskrona ska vara en trygg stad. Tryggheten har ökat i polisens mätningar. I trygghetsmätningen 2021 hamnar Landskrona under Skåne-snittet för otrygghet. Karlslund har plockats bort från Polisens lista över särskilt utsatta områden. Men det räcker inte. Kriminalitet ska aldrig accepteras. En lyckad brottsbekämpning kräver en lokalt förankrad polis som har ett gott samarbete med staden. Gator, torg och parker ska skötas och hållas snygga. Det bidrar till tryggheten.

Fler poliser ger större trygghet. Nationellt vill vi därför se en rejäl satsning på polisen och rättsväsendet.

Landskrona har länge arbetat med trygghetsvakter. Trygghetsvakterna gör ett gott arbete med att skapa ordning och lugn. Det ska vi fortsätta med.

Övervakningskameror är bra för brottsbekämpningen. Risken att bli upptäckt försvårar för de kriminella och är ett effektivt redskap. Därför har vi satt upp kameror på alla våra tågstationer i Landskrona, Häljarp och Glumslöv samt både i Karlslund och Centrum/Öster.

En lyckad brottsbekämpning kräver att vi fortsätter med en tät samverkan med polisen. Här har Landskrona varit drivande. 2008 blev staden första kommun i landet att teckna ett samverkansavtal med den lokala polisen för att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten.

Mer att läsa:

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.