Färre brott och större trygghet. Vi är på väg åt rätt håll.

Fler poliser. Större trygghet.

Landskrona ska vara en trygg stad. Tryggheten har ökat i polisens mätningar. I trygghetsmätningen 2021 hamnar Landskrona under Skåne-snittet för otrygghet. Karlslund har plockats bort från Polisens lista över särskilt utsatta områden. Men det räcker inte. Kriminalitet ska aldrig accepteras. En lyckad brottsbekämpning kräver en lokalt förankrad polis som har ett gott samarbete med staden. Gator, torg och parker ska skötas och hållas snygga. Det bidrar till tryggheten.

Fler poliser ger större trygghet. Nationellt vill vi därför se en rejäl satsning på polisen och rättsväsendet.

Landskrona har länge arbetat med trygghetsvakter. Trygghetsvakterna gör ett gott arbete med att skapa ordning och lugn. Det ska vi fortsätta med.

Övervakningskameror är bra för brottsbekämpningen. Risken att bli upptäckt försvårar för de kriminella och är ett effektivt redskap. Därför har vi satt upp kameror på alla våra tågstationer i Landskrona, Häljarp och Glumslöv samt både i Karlslund och Centrum/Öster.

En lyckad brottsbekämpning kräver att vi fortsätter med en tät samverkan med polisen. Här har Landskrona varit drivande. 2008 blev staden första kommun i landet att teckna ett samverkansavtal med den lokala polisen för att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten.

Mer att läsa:

Risken att bli upptäckt är ett av de starkaste vapnen mot brottsligheten. Därför har vi satt upp övervakningskameror på platser där vi vet att de behövs. De både förhindrar och gör det lättare för polisen att klara upp brott. Nu vill vi gå vidare och sätta upp kameror på stadens skolor.

En lyckad brottsbekämpning kräver en lokalt förankrad polis som har ett gott samarbete med staden och därför ska staden fortsätta verka för ett stort antal lokalt förankrade och synliga poliser i staden. Områden som är särskilt brottsutsatta måste få särskild uppmärksamhet.

Brottsbekämpningen kräver att vi fortsätter vår täta samverkan med polisen. Här har Landskrona varit drivande. 2008 blev vi den första kommunen i landet att teckna ett samverkansavtal med den lokala polisen för att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten.

Nationellt

Att Landskrona återinförs som kansliort till Lunds tingsrätt och att det lokala rättsväsendet återvänder. Rådande domstolsförordning kräver just detta, men som regeringen och domstolsverket har misslyckats att upprätthålla.

Polisen måste ha tillräckliga resurser för att kunna verka effektivt i Landskrona. Polistätheten per capita i Sverige är idag mindre än 2010 och utmaningarna är fler och svårare. Det behövs fler lokalt förankrade poliser.

Fortkörning uppfattas som ett stort problem i Landskrona stad och i byarna. Även om detta är Trafikverkets ansvar så vill vi att Landskrona Stad aktivt driver- och ändrar på detta.

Gator, torg och parker ska skötas och hållas snygga och väl belysta. Belysning i det offentliga utrymmet ska användas för att öka tryggheten. Vandalism, klotter och nedskräpning ska bekämpas snabbt och effektivt. Cigarettfimpar ska bort från gatorna och fler askfat placeras ut.

Arbetet med mer aktivitet i centrum ska fortsätta. Landskronaborna ska trivas i sitt centrum och vi ska ha många skäl att vistas där. Då minskar kriminaliteten. Detta kräver att området är välstädat, har många mötesplatser, ett kommersiellt utbud, god belysning och ett stort mått av trygghet.

Landskrona var en av de första kommuner att införa kommunala trygghetsvakter som ett komplement till polisen. De gör ett gott jobb i att skapa ordning och lugn – detta ska fortsätta och vid behov utökas.