Fler företag betyder nya jobb. Över 3000 nya, privata jobb sedan 2012.

Fler företag ger nya jobb

Antalet anställda i privata företag har ökat med över 3000 personer i Landskrona sedan 2010. Det är bra – ett starkt näringsliv är grunden för välfärden. Investeringar i företag, industri, handel och boende är nödvändiga. Ett starkt näringsliv är en förutsättning för en stark utveckling    i Landskrona.

Landskrona behöver fler invånare som arbetar och betalar skatt. Fler företag ger nya jobb. Det behöver vi i Landskrona. Dagab, Sydgrönt, Freudenberg, Pågen och Axfood är alla exempel på företag som valt att etablera sig hos oss på senare tid.

Det måste vara enkelt att vara företagare i Landskrona. 2021 hamnade Landskrona på plats 35 av Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet.

Jobb måste alltid sättas före bidrag. Alla som kan jobba ska jobba.            Med ett växande näringsliv, rika utbildningsmöjligheter enkla jobb, krav på motprestation för försörjningsstöd och satsningar på yrkesutbildningar vill    vi göra det enkelt att komma in på arbetsmarknaden.

Mer att läsa:

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.