Framtiden börjar i klassrummet. Skolan ska präglas av kunskap, ordning och reda.

Lust att lära. Vilja att veta.

Att vara barn i Landskronas skolor ska vara god och trygg upplevelse.            I skolan ska kunskap stå i fokus. Miljön ska präglas av ordning och reda.    För vem kan lära sig när skolan är otrygg eller stökig? Trygghet, ordning och reda ska prägla varje klassrum. Skolan kan göra mycket – men inte allt. Skolan behöver därför ett tydligt föräldraansvar.

Kunskap är avgörande för möjligheterna i livet. Skolan ska därför både förmedla kunskap och ge förutsättningar för lärande genom livet. Förskolan ska ha ett pedagogiskt uppdrag och förbereda barnen inför skolstarten. Alla elever har rätt att utmanas till att nå sin fulla potential. Även de särskilt begåvade barnen.

Gymnasieeleverna ska mötas av en skola som erbjuder en utvecklande och stimulerande miljö. Vi kan inte erbjuda alla utbildningar, men de program vi erbjuder ska vara riktigt bra.

Våra elevers meritvärden har stigit över tid och Landskronas niondeklassare hör idag till den bästa fjärdedelen i landet.

Mer att läsa:

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.