Sedan 2006 har vi fått förtroendet att leda Landskrona. Men det finns mer att göra.

Öppet hus Liberalerna i Landskrona

Vi har öppet hus i vår partilokal på Storgatan 29 i Landskrona varje lördag mellan kl 11-13. Välkommen!

Liberala ordföranden i Landskrona stads nämnder

Gunlög Stenfelt
Kommunfullmäktige ordförande
Torkild Strandberg
Kommunstyrelsen ordförande
Jan Allan Beer
Omsorgsnämnden ordförande
Lisa Flinth
Utbildningsnämnden ordförande
Bo Lundgren
Teknik- och fritidsnämnden ordförande
Torkild Strandberg
Stadsbyggnadsnämnden ordförande
Tage Olsin
Valnämnden ordförande
Line Hovrind Aslaksen
Kulturnämnden ordförande
Camilla Knobblock
Miljönämnden vice ordförande
Tutti Johansson Falk
Kommunrevisionen ordförande
Stina Hyltmark
Individ- och familjenämnden vice ordförande
Visa fler

Styrelsen för Liberalerna i Landskrona

Torkild Strandberg

Ordförande
E-post: torkild.strandberg@liberalerna.se

Camilla Knobblock
Vice ordförande
Alf-Erik Bondesson

E-post: alferik.bondesson@redov.net

Martin Hegardt

E-post: martin.hegardt@gmail.com

Tage Olsin

E-post: tage@olsin.se

Line Hovrind Aslaksen

E-post: line@magnidotter.se

Karl Philip Nilsson

E-post: karlphilip.nilsson@liberalerna.se

Tina Olsson

E-post: tina.s.olsson@landskrona.se

Camilla Norrhede

E-post: camilla.norrhede@gmail.com

Birgitta Wettersand

E-post: bwettersand@hotmail.com

Susann Cardell

E-post: susann.cardell@gmail.com

Mattias Adolfsson

E-post: mattias.s.adolfsson@gmail.com

Bosse Lundgren

E-post: bo@moneygo.se

Tony Pettersson

E-post: tony.petersson@alfdex.com

Visa fler