Större frihet och fler valmöjligheter för våra äldre.

Leva livet. Hela livet.

Man ska leva livet. Hela livet. Att vara rik på år innebär att man fortfarande är en individ med egna intressen, behov, drömmar och mål.

Äldre måste få fortsätta att leva det liv de vill, så länge som möjligt. Självbestämmande ska vara vägledande för all omsorg. Bemötandet och omsorgen om våra äldre ska ha detta i fokus. Under kommande år kommer ett brett utvecklingsarbete i äldreomsorgen att genomföras. Individperspektivet och självbestämmande kommer att vara utgångspunkten. Alla ska ha en självklar rätt att vara aktiv, att känna sig trygg, att välja och bestämma själv, att vara sig själv och bestämma själv och att vara skör. Samtidigt måste alla uppmuntras att planera för sin ålderdom.

Framöver kommer gruppen äldre att öka. Det är positivt. Det är bra att vi lever längre! Då ska vi erbjuda omsorg som erbjuder personligt inflytande och valfrihet. Rätten att bo kvar hemma får aldrig bli en skyldighet.          Det måste finnas olika alternativ bland äldreboenden att välja bland.            Vi välkomnar därför den valfrihet som privata äldreboenden medför.

Det finns äldre som känner sig otrygga i det hem de bott i under många år. Då kan trygghetsboende vara ett alternativ. Kommande år planeras för flera nya trygghetsboenden.

Mer att läsa:

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.