Ny teknik och innovationer är avgörande för klimatet.

Landskrona drar sitt strå till stacken

Vi vill ha ett Landskrona som är hållbart också för våra barn och kommande generationer. Vi tror att ekonomisk tillväxt, forskning och teknologiska framsteg är grundläggande förutsättningar i klimatarbetet.

Ett bra exempel är stadens fordon och kollektivtrafiken. Vi var en av Sveriges första kommuner som elektrifierade all kollektivtrafik, och nästan hela stadens fordonsflotta fossilfri.

Klimatförändringarna påverkar alla – inte minst Landskrona som kuststad. Därför behöver konkreta åtgärder genomföras för att förebygga de ökade riskerna för oss som bor här, och hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.

Vi har lagt en god grund för detta genom att skapa en struktur- och klimatfond med stora resurser. Landskrona har goda förutsättningar för att vindkraft till havs, och vi vill se en utbyggnad av solceller.

Det ska vara enkelt att leva miljövänligt. En utbyggnad av cykelvägnätet och en satsning på infrastruktur runt cyklandet är bra exempel på detta.    Staden ska köpa livsmedel som producerats under goda förhållanden, med så liten klimatpåverkan som möjligt.

Mer att läsa:

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.

Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer här mer information.